Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne

Abstract
W artykule autorka podejmuje kwestię podziału technik perswazyjnych według jasno wyodrębnionych kryteriów podziału, koncentrując się na tych, które mają za zadanie wpływ na postawy konsumpcyjne powstałe w oparciu o poznanie i emocje. Artykuł nie podejmuje zagadnień związanych z oddziaływaniem na postawy oparte na zachowaniu.

Warto zauważyć, że wśród technik oddziaływania reklamowego należy wyróżnić takie, które mają charakter perswazyjny i te, którego tego charakteru zdecydowanie nie posiadają. Na przykład można wskazać na takie sposoby oddziaływania, które służą jedynie zwiększeniu atrakcyjności przekazu reklamowego. Oznacza to tyle, że celem konkretnej techniki jest zwrócenie uwagi na komunikat reklamowy i zainteresowanie jego treścią (zaangażowanie), a nie oddziaływanie perswazyjne. Tego rodzaju sposoby oddziaływania miałyby głównie za zadanie zwiększanie możliwości i skuteczności oddziaływania perswazyjnego, ale jak to zostało wspomniane, same nie mają perswazyjnego charakteru.
Description
Keywords
Citation
A. Kozłowska, Rozdział 6. Techniki perswazyjne oddziałujące na postawy konsumpcyjne, w: A. Kozłowska (red.) Strategie komunikacji reklamowej z konsumentem, WSP, Warszawa 2012