Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku miasta

Abstract
Mechanizm oddziaływania reklamy sprawia, że narzędzie to nadaje się szczególnie do realizacji jakościowych celów komunikacyjnych. Zasadne zatem jest jej wykorzystywanie w procesie kształtowania wizerunku. Przydatność tego narzędzia coraz częściej doceniają miasta. Celem artykułu jest analiza decyzji dotyczących kreowania wizerunku polskich miast poprzez działania reklamowe i ukazanie różnych taktyk stosowanych na poszczególnych etapach planowania i realizacji kampanii reklamowych miast. Artykuł został podzielony na części odpowiadające poszczególnym obszarom decyzyjnym w zakresie planowania i realizacji kampanii reklamowej, zgodnie z formułą 6M. Każda z części obejmuje analizę odpowiedniego wycinka reklamowej kampanii wizerunkowej różnych polskich miejscowości, będącej egzemplifikacją przełożenia teorii reklamy i kreowania wizerunku na praktykę marketingu terytorialnego. Na każdym etapie planowania kampanii reklamowej miasta istnieje szerokie pole do kreatywnych pomysłów. Korzystając z teorii dostarczanej przez literaturę przedmiotu oraz doświadczeń opisywanych na łamach prasy branżowej czy Internetu można prowadzić działania ukierunkowane na stworzenie wyróżniającego się, spójnego i atrakcyjnego dla grup docelowych wizerunku miasta i tym samym zbudować silną markę terytorialną. Opisywane przypadki kampanii reklamowych miast i decyzji podejmowanych w zakresie kreowania wizerunku przez miasta o różnych pozycjach i różnych uwarunkowaniach wewnętrznych, stanowią zbiór dobrych lub oryginalnych praktyk z zakresu wykorzystania reklamy w kreowaniu wizerunku polskich miast.
Description
Keywords
Citation
Agnieszka M. Wiśniewska, Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku miasta, w: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Zeszyty Naukowe 1/2011, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011, s. 86-104
Belongs to collection