Wkład etiopistyki do badań nad piśmiennictwem wczesnochrześcijańskim. Aethiopia Christiana i jej piśmiennictwo

Abstract
Description
Keywords
Citation
Krawczuk, M. (2015). Wkład etiopistyki do badań nad piśmiennictwem wczesnochrześcijańskim. Aethiopia Christiana i jej piśmiennictwo. W: Surdykowska, S. (red.), Orientalistyka. Rozważania o nauce, (ss. 173-180). Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego