Rozdział 5. Język jako narzędzie komunikacji w kryzysie

Abstract
Artykuł omawia zagadnienie znaczenia i funkcji języka w komunikacji kryzysowej. Autorzy dokonali kompleksowej analizy pojęciowej kategorii związanych z językiem (jak mowa, mówienie, komunikowanie) oraz wskazali specyfikę badań nad językiem w poszczególnych dziedzinach nauki. Podjęli także próbę systematyzacji funkcji języka w komunikacji i wskazali zastosowanie tych funkcji w komunikacji kryzysowej. Wskazali na zależności języka i znaczenia oraz opisali specyfikę komunikacji w społeczności językowej.
Description
Keywords
Citation
A. Grzegorczyk, K. Markowski, Rozdział 5. Język jako narzędzie komunikacji w kryzysie, w: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012
Belongs to collection