Kompetencje wewnętrznych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych

Abstract
Przedmiotem analizy są kompetencje wewnętrznych organów władzy (czyli mających swe siedziby na terytorium własnego państwa) w procesie kształtowania polityki zagranicznej. Autor wskazuje, że mimo pojawiających się konfliktów pomiędzy poszczególnymi organami władzy, szczególnie w okresie przed przyjęciem Konstytucji z 1997 r., to jednak w wymiarze strategicznym istniała pomiędzy nimi duża zgodność w realizacji podstawowych celów polityki zagranicznej.
Description
Keywords
Citation
M. Habowski, Kompetencje wewnętrznych organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych, [w:] M. S. Wolański (red.), Uwarunkowania i kierunki polskiej polityki zagranicznej w pierwszej dekadzie XXI wieku, Wrocław 2004, s. 56 – 80
Belongs to collection