Storytelling w reklamach "Twardowsky" i "Twardowsky 2.0"

Abstract
Praca stanowi analizę reklam Twardowsky oraz Twardowsky 2.0. Stara się ustalić przyczyny decyzji Allegro o powstaniu krótkometrażowych filmów fantasy — Legendy Polskie. Wyjaśnia cechy dystynktywne storytellingu przy pomocy metodologii Klausa Foga. Wykazuje podobieństwa między koncepcją Legend… a monomitem Jospeha Campbella. Rozpoznane mechanizmy odnosi do pojęcia mitu u Mircei Eliadego oraz archetypu Carla Gustava Junga. Określa kody kulturowe, poprzez które twórcy komunikują się z odbiorcą. Podkreśla rolę intertekstualności w recepcji dzieła (Julia Kristeva, Michał Głowiński). Porusza zagadnienia tożsamości i autostereotypu w kontekście relacji marka- -konsument.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection