Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów

Abstract
Marka z punktu widzenia przedsiębiorstw stanowi jeden z kluczowych elementów oferty rynkowej i konkurowania. Przedsiębiorstwa podejmują działania ukierunkowane na kreowanie wizerunku, jednak zasadność tych działań potwierdzić może tylko pełne wykorzystanie potencjału umieszczonego w wykreowanym wizerunku. Autorka stawia tezę, że marka, a konkretnie jej wizerunek, jest istotnym czynnikiem wpływającym na zachowania i decyzje zakupowe konsumentów, a szereg funkcje rynkowe przypisywane marce realizowane są przez cechy wizerunku.
Description
Keywords
Citation
A.M. Wiśniewska, Mechanizm oddziaływania wizerunku marki na zachowania konsumentów, a c ta u n i v e r s i tat i s n i c o l a i c o p e r n i c i zarządzanie XXXIX – zeszyt 407 – toruń 2012
Belongs to collection