Komunikacja niewerbalna

Abstract
In this article the author tries to approach the scope of problems, which are necessary to understanding, what the nonverbal communication is. The main reason demonstrates these analysis is a question - ifs is possible using the same category of describing to verbal and nonverbal communication.

W artykule tym autor próbuje przybliżyć zakres zagadnień koniecznych do zrozumienia tego, czym jest komunikacja niewerbalna. Prowadzone tu analizy mają na celu wykazać ewentualną możliwość stosowania tych samych kryteriów opisu w odniesieniu werbalnych i niewerbalnych elementów komunikacji.
Description
Keywords
Citation
Osika G.: Komunikacja niewerbalna, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacji i Zarządzanie, z.43, Gliwice 2008, s. 111 - 128
Belongs to collection