Etyka globalna jako (nie)konfrontacyjny projekt rozwiązania odwiecznego konfliktu Północy z Południem

Abstract
Description
Keywords
Citation
Haber, Grzegorz, Etyka globalna jako (nie)konfrontacyjny projekt rozwiązania odwiecznego konfliktu Północy z Południem [w:] Maciejewski Jacek, Wawryszuk Paweł, Budka Krzysztof (red.), Dialog czy konfrontacja? Interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami konfliktów, Bydgoszcz 2011, s. 11-25.
Belongs to collection