Zagadnienie możliwości i celowości zdefiniowania tzw. mowy nienawiści w prawie polskim

Abstract
Tzw. mowa nienawiści jest często używanym w Polsce pojęciem, które nie zostało dotychczas jednoznacznie zdefiniowane. Pojęcie mowy nienawiści nie występuje w prawie polskim. Osoby, które uważają, że są ofiarami tzw. mowy nienawiści, mogą dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym. Z kolei osoby pokrzywdzone na skutek jakichkolwiek przestępstw motywowanych nienawiścią mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu karnym. Mowa nienawiści jest nieprecyzyjnym określeniem, które nie jest możliwe do zdefiniowania w prawie polskim. Nie ma możliwości ani konieczności wprowadzania regulacji na rzecz zwalczania mowy nienawiści.

So-called hate speech is a term widely used, but lacking a single definition. Hate speech is not a legal term in Poland. The persons who feel afflicted by so-called hate speech may seek redress under civil law and criminal law. They can sue for claims in civil proceedings. If there is a reasonable suspicion of committing a crime, the victims are protected through various penal regulations. Hate speech is an imprecise construct which is impossible to define in Polish law. It is neither possible nor necessary to enact laws against so-called hate speech.
Description
Ostateczna wersja tego artykułu ukaże się na stronie https://ordoiuris.pl/ lub http://kulturaprawna.pl/
A final version of this article will appear on https://ordoiuris.pl/ or http://kulturaprawna.pl
Keywords
Citation
Belongs to collection