Marketing sponsorski – raport badawczy

Abstract
Zagadnienie marketingu sponsorskiego stanowi innowacyjne spojrzenie na znaczenie i funkcje sponsoringu w działalności rynkowej przedsiębiorstw. Traktowany jako tradycyjne narzędzie, najczęściej przyporządkowywane do grupy public relations, sponsoring w okresie ostatniego trzydziestolecia (na świecie i w okresie ostatniego pięciolecia w Polsce) stał się jednocześnie wyodrębnionym polem aktywności marketingowej przedsiębiorstw. W pierwotnej koncepcji sponsoring bazował na zjawisku transferu wizerunku ze sponsorowanego obiektu na sponsora i zakładał zaistnienie tego zjawiska przy braku dodatkowej aktywności sponsora. W tych okolicznościach wpływ sponsora na treść i sposób prowadzenia działalności promocyjnej pod jego marką pozostawał bardzo ograniczony, a kontrola sprowadzała się wyłącznie do weryfikacji poprawności realizacji umowy sponsorskiej. Ten mechanizm, w szybko zmieniających się realiach konkurencyjnych, okazał się nieefektywny, a sam instrument sponsoringu zaczął tracić na znaczeniu.
Description
Keywords
Citation
A. Grzegorczyk (red.), Marketing Sponsorski – raport badawczy, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
Belongs to collection