Subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu

Abstract
Projekt badawczy obejmuje subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu w zarządzaniu zasobami ludzkimi stosowanym w przedsiębiorstwach funkcjonujących w Polsce. Proces doboru personelu jest głównym zadaniem procesu zarządzania zasobami ludzkimi, dlatego teŜ powinien być realizowany przy zachowaniu zasad racjonalności i efektywności. Kluczowe dla procesu doboru personelu jest trafne zdiagnozowanie potrzeb personalnych przedsiębiorstwa a sam proces polega na zatrudnieniu kandydata, zgodnie z przygotowanym profilem zawodowym.
Description
Keywords
Citation
A. Grzegorczyk (red.), Subiektywne uwarunkowania procesu doboru personelu – raport badawczy, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
Belongs to collection