Sytuacja na światowym rynku ryb i jej wpływ na rozwój sektora rybnego w Polsce

Abstract
Celem pracy jest ocena sytuacji podażowo-popytowej na światowym rynku ryb i innych organizmów wodnych oraz ich produktów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i regulacji połowów oraz produkcji ryb. Procesy te odniesiono do przemian zachodzących na krajowym rynku ryb i dokonano próby oceny ich wpływu na ten sektor gospodarki rolno-żywnościowej. Rozdziały: Światowy rynek ryb, owoców morza i innych organizmów wodnych. Tendencje rozwojowe krajowego rynku ryb. Ocena wpływu światowych cen ryb na rynek krajowy.
Description
Pracę zrealizowano w ramach tematu: Ewolucja i perspektywy rynków rolno-spożywczych w zadaniu: Ewolucja rynków zewnętrznych i ich wpływ na krajowy rynek rolno-spożywczy.
Keywords
Citation
Belongs to collection