Żydowskie doświadczenie ukrywania się i wychodzenia z ukrycia a doświadczenie widza spektaklu The Hideout / Kryjówka w reżyserii Pawła Passiniego

Abstract
Spektakl The Hideout / Kryjówka w reżyserii Pawła Passiniego porusza zagadnienia doświadczenia ukrywania się przez Żydów w czasie Zagłady oraz ich powojennego wychodzenia z ukrycia, ujawniania żydowskiej tożsamości, „wychodzenia z szafy”. Niniejsza praca stanowi przede wszystkim obszerną analizę przedstawienia, opartą o narrację faktograficzną, teorie z zakresu studiów nad pamięcią i teatrem jako medium pamięci. Omówienie to pozwala pokazać społeczną pracę pamięci w teatrze i jej wpływ na doświadczenie widza. Twórcy spektaklu kreują możliwość afektywnego odbioru przedstawienia, co pozwala przywrócić narrację o wypartych wydarzeniach z przeszłości. Tworzą rytuał oparty na odkrywaniu śladów pamięciowych i ujawnianiu historii Ocalałych oraz na fizycznym doświadczeniu wchodzeniu do kryjówki.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection