Wizualne reprezentacje strajków robotniczych doby transformacji

Abstract
Praca poświęcona jest analizie sposobów obrazowania strajków robotniczych z początku lat 90. na przykładzie wybranych materiałów wizualnych. Celem jest przyjrzenie się transformacji ustrojowej i towarzyszącym jej przemianom w strukturze społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem degradacji klasy pracującej. Przeprowadzona analiza ma również za zadanie przedstawić, jak neoliberalny dyskurs wpływał na usuwanie robotników ze sfery wizualnej. Badanie sposobów obrazowania protestów robotniczych ma pokazać, jak głównonurtowe media definiowały klasę pracującą, i jakie miejsce przypisywały jej w kreowaniu postkomunistycznej Polski.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection