„Byłem raz w kinie...” – kino nieme w teorii i praktyce Karola Irzykowskiego

Abstract
W niniejszej pracy chcę spojrzeć na teorię filmu niemego Karola Irzykowskiego z innego punktu widzenia. Porzuciwszy perspektywę badania jej jako spójnego systemu czy podstawy badań filmoznawczych, analizuję Dziesiątą Muzę oraz recenzje czasopiśmienne krytyka – publikowane głównie w „Wiadomościach Literackich” – z trzech perspektyw: widza, krytyka iteoretyka, by pokazać ich kompatybilność. Ponadto refleksję Irzykowskiego wpisuję w szerszy kontekst społeczny, obyczajowy oraz kulturowy w próbie wydobycia zarówno indywidualnego spojrzenia na myśl o filmie i kinie autora Walki o treść, jak i wpisania dzieła z 1924 roku w szerszy kontekst przemian kultury nowoczesnej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection