Obrazy czarności. Wyobraźnia imperialna i różnica rasowa w niemieckiej kulturze wizualnej XIX i XX wieku

Abstract
Praca jest próbą zbadania wpływu niemieckiego kolonializmu na szeroko pojętą kulturę niemieckojęzyczną okresu 1884–1989 oraz wskazania, w tym kontekście, na złożony charakter mechanizmów społecznego wykluczenia. Pierwsza część została poświęcona obrazom czarności upowszechniającym się w niemieckiej kulturze począwszy od XIX wieku. Na przykładzie dzieł Thomasa Manna, Waltera Benjamina, Friedricha Nietzschego, Sigmunda Freuda oraz wybranych źródeł wizualnych do 1945 roku, autorka przedstawia funkcjonowanie w kulturze niemieckiej fantazmatu imperium oraz jego kolonii. W drugiej części pracy podejmuje namysł nad doświadczeniem czarnych Niemców na podstawie ich wspomnień oraz autobiografii. Szczególną uwagę poświęca związkom negrofobii z antysemityzmem oraz strategiom oporu wykluczonych wobec rasizmu.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection