Pomoc i wsparcie w środowisku lokalnym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

Abstract
Description
Keywords
Citation
Urbańska M., Pomoc i wsparcie w środowisku lokalnym osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, w: A. Witkowska-Paleń (red.), Przemoc w rodzinie: pomoc, interwencja, wsparcie społeczne, Maternus Media, Tychy 2016, s. 199-220.