Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce

Abstract
Na monografię składa się szersze omówienie szeregu problemów posiadających kluczowe znaczenie dla turystyki kulturowej w Polsce. Tłem poszczególnych analiz jest stanowiąca środowisko i tło aktywności turystycznej płynna rzeczywistość i nieustannie zmieniające się potrzeby turystów. W podziale na kilkadziesiąt szczegółowych elementów (rozdziałów) zobrazowane zostały wyzwania i trudności, szanse i niezbędne działania, z którymi aktualnie są i nadal będą konfrontowani twórcy oferty turystyczno-kulturowej, administratorzy obiektów i organizatorzy eventów stanowiących jej atrakcje, prowadzący badania naukowe w jej zakresie, pomysłodawcy i liderzy projektów i produktów, organizatorzy podróży i kadra ich obsługi. Zamieszczone analizy, diagnozy i postulaty są odniesione do polskiej rzeczywistości, przykłady spoza krajowej przestrzeni i oferty turystycznej mają za zadanie ilustrować sprawdzone lub chybione rozwiązania omawianych problemów. Niezależnie od zachowania naukowej formy opracowania (odwoływanie się do wyników badań, referencje wykorzystanych źródeł, w tym wyników badań pierwotnych, aparat przypisów) oraz języka wypowiedzi, dla ułatwienia przekazu i uproszczenia poszukiwania przez Czytelników interesujących ich zagadnień zaprezentowano je w formie pytań i odpowiedzi, rozbudowanych i szerzej uzasadnionych w systematycznym wywodzie. Tytułowe pytania poszczególnych rozdziałów są skróconymi wersjami tych, które postawili uczestnicy Gnieźnieńskiego Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej, moderowanego przez autora gremium ponad dwudziestu specjalistów, wywodzących się ze środowisk badaczy, dydaktyków i praktyków organizacji wypraw kulturowych, przez co zbiór wyartykułowanych kwestii jest reprezentatywny dla aktualnej sytuacji turystyki kulturowej w Polsce a zawartość książki odbija rzeczywiste problemy, wpływające aktualnie na kształtowanie oferty i na poziom organizacji turystyki kulturowej, zagospodarowanie jej rozmaitych walorów, kształcenie kadr, współpracę podmiotów i środowisk, informację i promocję, badania naukowe i dydaktykę istotnych dla niej treści. Książka jest przeznaczona dla kilku grup adresatów. Jedną z nich są badacze zagadnień związanych z turystyka oraz uczestnictwem w kulturze: znajdą tu szereg wskazówek odnośnie tematów i problemów nie poddawanych dotychczas analizie i krytyczne omówienie niektórych metod badawczych, analizę potrzeb w zakresie metodologii wraz z omówieniem kryteriów, które powinny być uwzględniane w badaniach. Z kolei twórcy oferty turystyczno kulturowej w obiektach (muzea, atrakcje tematyczne, obiekty zabytkowe) miejscowościach (pakiety lokalne, trasy turystyczne, eventy) oraz w regionach (szlaki turystyczne, wyprawy regionalne), a także pracownicy struktur samorządowych odpowiedzialni w nich za rozwój i promocję turystyki ora za upowszechnianie oferty kulturalnej. Mogą się oni zapoznać z szeregiem problemów, o których istnieniu wiedzą, lub które dopiero napotkają realizując swoje przedsięwzięcia i z propozycjami rozwiązań szczegółowych kwestii, proponowanych i wdrażanych gdzie indziej w podobnych warunkach. Wykładający i studiujący turystykę kulturową w ramach studiów turystyki i kulturoznawstwa oraz szkolący kadry dla wypraw i produktów (m.in. przewodników i pilotów wycieczek), wreszcie twórcy i realizatorzy regionalnej edukacji turystycznej w formie szkolnej i pozaszkolnej znajdą tu zestawienie kluczowych zagadnień i propozycje programów. Wszyscy interesujący się zawodowo rozlicznymi dziedzinami kultury, a szczególnie jej upowszechnianiem mogą z korzyścią dla tworzonych przez siebie programów i ofert zapoznać się z istotnymi elementami funkcjonowania tej skomplikowanej rzeczywistości: zbioru idei, ludzi, miejsc i złożonych systemów, jaką jest – w ujęciu globalnym i lokalnym – organizacja podróży kulturowych
Description
Keywords
Citation
Mikos v. Rohrscheidt, A., Turystyka kulturowa w dobie przyspieszonej zmiany. Problemy zarządzania, promocji i badań turystyki kulturowej w Polsce, Poznań 2013
Belongs to collection