Polskie organizacje imigranckie w Irlandii – raport z analizy danych zastanych

Abstract
Description
Keywords
Polonia  diaspora  integracja  Irlandia  Polacy w Irlandii  migracje  organizacje polonijne  organizacje imigranckie  polityka polonijna  polityka integracyjna
Citation
Lopez Rodriguez M. 2019. Polskie organizacje imigranckie w Irlandii – raport z analizy danych zastanych, Ośrodek Badań nad Migracjami UW, Warszawa
Belongs to collection