Wpływ komunikacji z personelem medycznym na doświadczanie choroby przez pacjentów

Abstract
Artykuł poświęcony jest złożonym relacjom pacjentów z przedstawicielami służby zdrowia oraz wpływowi owych relacji na doświadczanie choroby przez pacjentów. Poddany analizie został wpływ komunikacji werbalnej i niewerbalnej na jakość owych relacji, na rozumienie choroby, rozmaitych problemów terapeutycznych. Różnice w rozumieniu choroby i procesu terapeutycznego pomiędzy lekarzami i pacjentami wynikają zwykle z odmiennych perspektyw poznawczych, rozbieżności w wykształceniu, czy doświadczeniu. Sam proces komunikacji, język używany w trakcie dialogu lekarz-pacjent wielokrotnie podkreśla te różnice i utrudnia skuteczne porozumienie. Wreszcie przedstawiona zostanie analiza wpływu komunikacji lekarz-pacjent na doświadczanie choroby przez pacjentów, na ich postawy wobec zdrowia i choroby, a także na sam proces leczenia, i przystosowania się do reżimu terapeutycznego.
Description
Keywords
Citation
Kaźmierczak A. (2011), Wpływ komunikacji z personelem medycznym na doświadczanie choroby przez pacjentów, „Homo Communicativus”, Vol. 1 (6): 133-140.
Belongs to collection