Bunt jako czynnik równowagi społecznej

Abstract
W niniejszych rozważaniach założono, że bunt można analizować jako czynnik równowagi społecznej. Można rozumieć go jako czynnik innowacyjny, katalizujący zmiany społeczne, tak to zagadnienie jest rozpoznawane przez Piotra Sztompkę czy przez R. K. Mertona, albo jak sugeruje Jean Baudrillard, bunt wyrastający z określonej rzeczywistości jest formą uprawomocnienia jej, bo jako forma reakcji na rzeczywistość jest przez nią kształtowany. Jedną z form jest tzw. prowokacja kulturowa (culture jamming), zjawisko to zostało przeanalizowane z punktu widzenia obu perspektyw badawczych.
Description
Keywords
Citation
G. Osika: Bunt jako czynnik równowagi społecznej, w: Bunt i reforma. Red. G. Osika, Wyd. Homini, Kraków 2011, s. 227 - 238.
Belongs to collection