Społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo informacji?

Abstract
Tekst jest poświęcony analizie różnic znaczeniowych pojęć, które w potocznej świadomości są używane zamiennie, chodzi o społeczeństwo wiedzy i społeczeństwo informacji. Tłem tej analizy są poglądy P. Druckera.
Description
Keywords
Citation
G. Osika: Społeczeństwo wiedzy czy społeczeństwo informacji?, w: Świadectwo Petera Druckera, red.I.Sobieraj, J. Broda, J.Rąb, Stowarzyszenie Na Rzecz Nauki Polskiej, Zabrze 2007, s.125 - 135.
Belongs to collection