Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u osób chorych na cukrzycę

Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe założenia i krótką historię koncepcji jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia, Koncepcja znalazła szerokie zastosowanie przede wszystkim na polu medycyny, co ma odzwierciedlenie w ilości skal jego pomiaru (200 kwestionariuszy). Opisano reguły, jakimi kierować się powinni badacze przy wyborze narzędzi do pomiaru wielowymiarowego pojęcia, W drugiej części artykułu opisano specyfikę badań health-related quality o f life u chorych na cukrzycę. Przedmiotem obserwacji była dynamika poziomu jakości życia po zdiagnozowaniu choroby oraz zmiany typu leczenia cukrzycy. Uzyskane rezultaty pozwoliły na wyodrębnienie czynników biomedycznych (powikłania), psychologicznych (osobowość, depresja), społecznych (płeć, wiek, pozycja społeczna) kształtujących poziom jakości życia u diabetyków. Omówiono zastosowanie tych wyników w praktyce klinicznej.
Description
The article presents the main conceptualization and the development phase of health-related quality of life (HRQOL) construct. Researchers established broad criteria which are needed in selecting a quality of life measures for clinical trials. The second part of the article presents specific studies on HRQOL of patients with both types of diabetes. The results indicate psychological (personality, depression), social (gender, age, standing) and biomedical factors which have a significant influence on HRQOL. The objective of the study was to detect changes in HRQOL parameters caused by a diagnosis of diabetes or a change in therapy for diabetes. These results have implications for general practice.
Keywords
Citation
Kwissa, Z., Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u osób chorych na cukrzycę, [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 5, 2006, nr 1, s. 119-132.
Belongs to collection