Skanowanie powierzchni wykrywaczem metalu przy pomocy pojazdu autonomicznego

Abstract
Tematem projektu dyplomowego jest zaprojektowanie oraz zbudowanie prototypu pojazdu autonomicznego. Prototyp ten ma za zadanie przeskanować zadaną przez operatora powierzchnię, przy pomocy wykrywacza metalu, a następnie przesłać zebrane wyniki i przedstawić je w formie mapy na komputerze. Praca prezentuje proces powstawania pojazdu od projektu, do montażu oraz opis wykonanych testów i ich wpływ na ulepszanie prototypu. W efekcie powstał pojazd wraz ze sterującym nim algorytmem, który spełnia wszystkie założenia początkowe projektu.

The subject of the diploma project is designing and building a prototype of an autonomous vehicle. This prototype is designed to scan the surface given by the operator, using a metal detector, and then send the collected results and present them in the form of a map on a computer. The work presents the process of creating a vehicle from design to assembly, and description of tests performed and their impact on improving the prototype. As a result, a vehicle was created along with the controlling algorithm that meets all the initial assumptions of the project.
Description
Praca inżynierska, realizowana w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Keywords
Citation