Radykalny islam: studium wybranych aspektów myśli polityczno-religijnej Sayyida Quṭba; Państwo a religia według sekularystów egipskich