Negocjacje – charakterystyka problemu

Abstract
Artykuł ten jest próbą ponownego zdefiniowania pojęcia negocjacji. Autor poprzez sformułowanie elementów konstruujących ten rodzaj komunikacyjnej sytuacji, wyznacza obszar adekwatnego użycia tego terminu. Zostają również określone czynniki warunkujące przebieg tego typu interakcji, jej fazowy charakter wraz z rodzajami działań podejmowanymi w każdej z nich. Dzięki temu może stanowić on teoretyczną podstawę, mającą zastosowanie w konkretnych sytuacjach negocjacyjnych.

This article is an attempt of redefining the notion of negotiations. Through formulation of fundamental elements which constitutes this sort of communicational situation, the author designates the sphere of adequate using of this term. This analysis could be also a basis to practical implication in actual negotiations.
Description
Keywords
Citation
G. Osika: Negocjacje - charakterystyka problemu, w: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 1, s. 55-63.
Belongs to collection