Wątek Tradycji katolickiej w myśli politycznej i publicystyce Narodowego Odrodzenia Polski

Abstract
Artykuł przedstawia publicystykę Narodowego Odrodzenia Polski na tle zarysu ruchu Tradycji katolickiej. Jest próbą określenia, z którym nurtem Tradycji katolickiej partia ta utożsamia się. Uwzględnia także wpływ inspiracji religijnych na myśl polityczną Narodowego Odrodzenia Polski.
Description
Keywords
Citation
W. Jakubowski, K. Jajecznik, Wątek Tradycji katolickiej w myśli politycznej i publicystyce Narodowego Odrodzenia Polski, [w:] Dylematy historii i polityki. Księga dedykowana Profesor Annie Magierskiej, (red. nauk.) R. Chwedoruk, D. Przastek, Warszawa 2008, s. 239–259
Belongs to collection