Promocja zdrowia w Polsce w obliczu procesów medykalizacji. Przedmiot oraz kontekst dla badań z pogranicza psychologii i socjologii zdrowia

Abstract
Description
Keywords
Citation
Puchalski K. (2011) Promocja zdrowia w obliczu procesów medykalizacji. Przedmiot oraz kontekst dla badań z pogranicza psychologii i socjologii zdrowia. W: M. Górnik-Durose, J. Mateusiak (red.). Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 41-68
Belongs to collection