Zatrudnienie wspomagane jako instrument rynku pracy

Abstract
Description
Keywords
Citation
Dudzińska, A. (2017). Zatrudnienie wspomagane jako instrument rynku pracy. Centrum Badań nad Niepełnosprawnością. http://cbnn.pl/wp-content/uploads/2017/03/cbnn-o-zatrudnieniu-wspomaganym.pdf
Belongs to collection