Zestawienie głównych różnic między projektowanymi rozwiązaniami z rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie art. 53 (nr 212 z wykazu prac Rady Ministrów) a obecnymi przepisami

Abstract
Description
Keywords
Citation
Dudzińska, A. (2017). Zestawienie głównych różnic między projektowanymi rozwiązaniami z rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie art. 53 (nr 212 z wykazu prac Rady Ministrów) a obecnymi przepisami. Centrum Badań nad Niepełnosprawnością. http://cbnn.pl/wp-content/uploads/2017/06/Zestawienie-r%C3%B3%C5%BCnic-art.-53-w-zwi%C4%85zku-z-Za-%C5%BCyciem.pdf
Belongs to collection