Przegląd podstawowych zastosowań metod statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych

Abstract
The author discusses main applications of selected multivariate statistical methods in solving marketing problems. In the first part of the article classification of multivariate methods in marketing research was presented based on four criteria. The proper application of data analysis methods in marketing research requires the knowledge of marketing problems. These problems are discussed in part two. In the third part of the artiele multivariate statistical methods were indicated to solve mentioned marketing problems.

Właściwe stosowanie w badaniach marketingowych odpowiednich metod statystycznej analizy wielowymiarowej wymaga dysponowania wiedzą o możliwościach ich wykorzystania w rozwiązywaniu konkretnych problemów marketingowych. O ile w przypadku jedno-i dwuwymiarowych metod analizy danych trudno jest wskazać konkretne pola zastosowań, o tyle dla wielowymiarowych metod analizy danych istnieje taka możliwość (por. [1, s. XII]). Celem artykułu jest zaprezentowanie podstawowych obszarów zastosowań metod statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. W części pierwszej przedstawiono klasyfikację metod statystycznej analizy wielowymiarowej uwzględniającą cztery kryteria: rodzaj badania, skale pomiaru zmiennych, przedmiot badania, typ metody. Część druga zawiera krótką charakterystykę problemów marketingowych, a część trzecia - metody statystycznej analizy wielowymiarowej pozwalające na ich rozwiązanie.
Description
Keywords
Citation
THE APPLICATIONS OF MULTIVARIATE STATISTICAL DATA ANALYSIS METHODS IN MARKETING RESEARCH. A REVIEW
Belongs to collection