Podejście sieciowe do internacjonalizacji przedsiębiorstw

Abstract
Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych założeń podejścia sieciowego do internacjonalizacji i wskazanie zalet wynikających z wykorzystania tego podejścia do analizy współczesnych zachowań przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. W artykule podjęto się kompleksowej analizy koncepcji związanych z podejściem sieciowym do internacjonalizacji (model sieciowy internacjonalizacji). Ponadto przedstawiono własną propozycję konfiguracji powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Na zakończenie podkreślono zalety wykorzystania tego podejścia do internacjonalizacji na tle tradycyjnych ujęć procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.
Description
Keywords
Citation
M. Ratajczak-Mrozek, Podejście sieciowe do internacjonalizacji przedsiębiorstw, "Marketing i Rynek", 2009 Nr 3, s. 7-11
1231-7853
Belongs to collection