Edukacyjny potencjał fandomów – analiza społeczno-kulturowa

Abstract
Niniejsza praca została zainspirowana stałym wzrostem popularności gatunku muzycznego jakim jest koreański pop (w skrócie: k-pop). Rozwój samych artystów tworzących w tym nurcie muzycznym jest niezwykle interesujący, jednak w tej pracy podjęto się dokładnego zbadania nie twórców, ale ich fanów. Fanizm jako zjawisko społeczno-kulturowe nigdy nie było przyjmowane pozytywnie w środowisku akademickim. Na początku studiów nad fandomami często łączono partycypację w społecznościach fanowskich z patologią czy zachowaniami destrukcyjnymi, a samych fanów często nazywano szaleńcami. I choć od tamtego czasu minęło już wiele lat, dopiero niedawno zaczęto bliżej przyglądać się funkcjonowaniu fandomów jako społeczności, które nie tylko zrzeszają fanów jakiegoś artysty czy tekstu kultury, ale również wytwarzają wiedzę, sztukę czy działają charytatywnie. Ludzie partycypujący w obrębie fandomów nie tylko odbierają treści związane z ukochanym idolem, ale są również zaangażowani w dyskusje na tematy im bliskie w inny sposób – tematy, które dotyczą ich jako ludzi i ich życia w społeczeństwie. Poprzez interakcję z innymi osobami, często skrajnie różnymi pod względem pochodzenia, wieku czy światopoglądu, dochodzi do dialogu nie tylko na poziomie werbalnym czy tekstowym. Dochodzi bowiem do wymiany opinii oraz wartości, co może mieć potencjalny wpływ na rozwój jednostki jeśli chodzi o jej tożsamość czy światopogląd.
Description
Keywords
Citation