Urządzenie wspomagające leczenie bezdechu sennego metodą CPAP

Abstract
Niniejsza praca, przedstawia realizację urządzenia wspomagającego leczenie bezdechu sennego metodą CPAP. Został tu zawarty opis zaburzenia, wraz z jego objawami oraz spo sób leczenia wyżej wymienioną metodą. Dalsze część pracy opisuje praktyczną realizację projektu urządzenia, wraz z dokładnym opisem budowy, zwierającego schematy blokowe oraz ideowe wraz z niezbędnymi obliczeniami parametrów elementów elektronicznych i dokładnym opisem poszczególnych z nich. Zostało tu również zawarte podsumowanie działania urządzenia, które zostało oparte na przeprowadzonych testach.

This Engineer's thesis presents the implementation of a device supporting the treatment of sleep apnea using the CPAP method. The description of the disorders with it’s symptoms and the method of treatment with the abovementioned method. The next part of the work describes the practical implementation of the design of the device with a detailed description of the structure, containing block diagrams and ideals with the necessary calculations of the parameters of the electronic components and a detailed description of each of them. There is also a summary of the operation of the device, which was based on the tests carried out.
Description
Keywords
Citation