Krakowskie nowe licea przekształcone z gimnazjów – wyzwanie dla szkół

Abstract
Description
Keywords
Citation
Szmigel, M. K., Szaleniec, H., Korfel-Jasińska, A. (2018). Krakowskie nowe licea przekształcone z gimnazjów – wyzwanie dla szkół. W: B. Niemierko, M. K. Szmigiel (red.), Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli (s. 77-97). Kraków : Grupa Tomami