Funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej przed i w czasie pandemii COVID-19

Abstract
Książka składa się części teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej. Ukazuje wyniki badań dotyczące funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej przed i w czasie pandemii. Obrazuje zmiany zachodzące w pracy kuratorów sądowych, to co im przeszkadza oraz to co chcieliby aby pozostało w ich pracy po pandemii. Uzyskane wyniki badań stanowią swoistą diagnozę aktualnej sytuacji ze szczególnym nastawieniem na technologie komunikacyjno informatyczną wykorzystywaną przez kuratorów sądowych. Publikacja również może stanowić inspirację dla badawczy zachodzących zmian podczas pandemii oraz osób zainteresowanych kuratelą sądową.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection