Język i literatura suahili: konteksty społeczno-kulturowe

Abstract
Monografia jest kolejną w serii publikacją Katedry Języków i Kultur Afryki UW poświęconą zagadnieniom języka i literatury suahili. Autorzy omawiają różnorodne zagadnienia szczegółowe z tych dziedzin z perspektywy interdyscyplinarnej i w szerokim kontekście społeczno-kulturowym. Pierwsze trzy artykuły przedstawiają zagadnienia językowe w ujęciu nurtu językoznawstwa kognitywnego, leksykografii, jak również translatoryki, koncentrując się na różnicach pomiędzy językiem suahili a polskim. Przejawy różnych form kulturowych konceptualizacji w języku suahili zobrazowane są przykładami z leksykonu, gramatyki i pragmatyki językowej. Kolejne dwa artykuły poruszają tematykę socjolingwistyczną kreśląc obraz funkcjonowania suahili w różnych domenach, na tle innych języków regionu. Trzy artykuły poświęcone są dziełom współczesnej literatury i dziewiętnastowiecznej oratury suahili, pokazując jak w utworach literackich uwidaczniają się wartości i normy społeczne. Tom zamyka kulturowe spojrzenie na kuchnię Afryki Wschodniej. Dziękujemy Autorom, w większości zawodowo związanym z Katedrą Języków i Kultur Afryki, za ich zaangażowanie w powstanie publikacji oraz dr Izabeli Will za wnikliwą recenzję. Publikacja jest częścią projektu badawczego Opus 16 i została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr 2018/31/B/HS2/01114.
Description
Keywords
Citation