Wizerunek Boga oraz relacje między Bogiem a człowiekiem w przysłowiach nigeryjskiego ludu Hausa

Abstract
Description
Keywords
Citation
Zając, Patryk. Wizerunek Boga oraz relacje między Bogiem a człowiekiem w przysłowiach nigeryjskiego ludu Hausa”, w: A. Lesiczka (red.), Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem. Wybrane referaty z VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej 22-24 maja 2017, Campidoglio: Warszawa 2018, s. 57-71.