Ewolucja zasad przekazywania subwencji ogólnej dla samorządu województwa w latach 1999–2021

Abstract
Jednym z istotnych zagadnień badawczych z zakresu prawa samorządowego jest problematyka finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Jednym z istotnych rozwiązań zaproponowanym przez ustawodawcę jest coroczne przekazywanie dodatkowych środków finansowych pochodzących z budżetu państwa w postaci subwencji ogólnej. Złożoność zagadnienia tego transferu budżetowego dla samorządu województwa wynika z przyjętego podziału subwencji ogólnej na część wyrównawczą, oświatową oraz regionalną.
Description
Keywords
Citation