Wpływ niedogodności wynikających z kooperacji podmiotów B2B na rozwój innowacji

Abstract
Artykuł ma na celu dokonanie oceny wpływy niedogodności wynikających z kooperacji podmiotów na rynku B2B w ramach innowacji. W pierwszej kolejności dokonana zostanie próba oceny wpływu poszczególnych typów innowacji – produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych. Analizie poddane zostaną niedogodności wynikające ze współpracy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, branży w której funkcjonują podmioty kooperacji, struktury kapitału poszczególnych podmiotów, ich udziału sprzedaży eksportowej w łącznej sprzedaży czy udziału nowych produktów w całkowitej sprzedaży. Opracowanie będzie prezentować wyniki szerszych badań prowadzonych w zakresie kooperacji w innowacjach.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection