Dual-citizenship as an Instrument for the Diaspora Policy. The Comparative Analysis of Lithuania, Hungary and Poland

Abstract
The aim of this report is to present different types of dual citizenship regulations as a part of diaspora policy in three Central and Eastern European countries, Lithuania, Hungary and Poland. This paper presents an overview of current citizenship approaches and ways one can acquire or lose home state’s citizenship. Besides, it presents the analysis of political, public and academic discourse on the process of introduction of dual citizenship to the states’ diaspora, interior and foreign policies. The report ends with a comparative analysis of dual citizenship as a policy instrument in three chosen states.

Celem niniejszego raportu jest przedstawienie różnego rodzaju regulacji dotyczących podwójnego obywatelstwa w ramach polityki diaspory w trzech krajach Europy Środkowej i Wschodniej: Litwy, Węgier i Polski. Niniejszy tekst przedstawia przegląd aktualnych podejść do obywatelstwa oraz sposobów nabywania i utraty obywatelstwa państwa pochodzenia. Ponadto prezentuje analizę dyskursu politycznego, publicznego i akademickiego na temat procesu wprowadzania podwójnego obywatelstwa do polityki diaspory, polityki wewnętrznej i zagranicznej. Raport kończy się analizą porównawczą podwójnego obywatelstwa jako instrumentu polityki w trzech wybranych państwach.
Description
Keywords
Citation
Popyk, A. (2021). Dual-citizenship as an Instrument for the Diaspora Policy. The Comparative Analysis of Lithuania, Hungary and Poland. Centre for Migration Research, University of Warsaw