Międzynarodowa ochrona środowiska

Abstract
Zagrożenia środowiska naturalnego dzielone są na globalne i lokalne. Oczywistym jest, że rozwiązanie problemów należących do pierwszej z tych grup wymaga współpracy międzynarodowej. Jednakże w przypadku zjawisk uznawanych za lokalne, ich licznie występowanie w większości krajów powoduje, że skuteczne zapobieganie im również może nastąpić jedynie poprzez współpracę międzynarodową. Decydującą rolę w zakresie międzynarodowej ochrony środowiska odgrywają państwa. W niniejszym tekście ich rola została zmarginalizowana na rzecz analizy działań podejmowanych poprzez organizacje międzynarodowe, w szczególności ONZ i UE. Celem rozdziału jest przybliżenie podstawowych efektów międzynarodowej współpracy w zakresie ochrony środowiska, obowiązujących w 2010 r.
Description
Keywords
Citation