Wiem – Stosuję – Partycypuję. Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli

Abstract
Publikacja „Wiem – Stosuję – Partycypuję: Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli" to kolejne wydawnictwo Stowarzyszenia "Projekt Akademia" (www.projektakademia.org) skierowane do młodych ludzi oraz innych członków społeczeństwa, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat demokracji i partycypacji w życiu publicznym. Stowarzyszenie zrzesza naukowców związanych z Uniwersytetem Wrocławskim i innymi jednostkami akademickimi w kraju, a jego celem jest upowszechnienie akademickiej wiedzy dla szerokiej społeczności. Członkowie Stowarzyszenia, w duchu greckich filozofów, prowadzą dyskusje z przedstawicielami lokalnej społeczności w parkach i na agorach, ale nie unikają również organizacji tradycyjnych konferencji naukowych. Materiały, które Stowarzyszenie przygotowuje i udostępnia, dotyczą aktualnie ważnych tematów dla wspólnoty samorządowej i krajowej. Podręcznik „Wiem – Stosuję – Partycypuję: Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli" został również opracowany z tej potrzeby. Od 2022 roku, lekcje Wiedzy o Społeczeństwie są dostępne wyłącznie dla uczniów, którzy wybierają ten przedmiot jako rozszerzenie. Równocześnie, zadajemy sobie pytanie, dlaczego Polacy udzielają się politycznie „przy świątecznym stole”, lecz nie biorą udziału w wyborach? Wiele osób wymawia się brakiem czasu, ogólnym zniechęceniem do polityki i polityków, a także brakiem zaufania do państwa i jego instytucji. Jednak rzadko przyznają się do tego, że ich brak zaangażowania wynika z braku wiedzy na temat możliwości, jakie stoją przed nimi w kwestii rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Materiały powstały również w efekcie przygotowań, a następnie realizacji projektu „Lekcje demokracji”, zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Celem projektu było udostępnienie nauczycielom narzędzi do edukacji obywatelskiej na lekcjach wychowawczych oraz kółkach zainteresowań. Podczas rozmów z nauczycielami z wielu dolnośląskich szkół zebraliśmy uwagi i propozycje zagadnień, które następnie opracowaliśmy w podręczniku. W publikacji zawarto praktyczną wiedzę, podzieloną na cztery działy: 1. Zawiera wskazówki dotyczące czytania i rozumienia aktów prawnych oraz zaprezentowana została historia polskiego konstytucjonalizmu "w pigułce". 2. Stanowi kompendium wiedzy na temat kluczowych instytucji państwa, wyjaśnia czym jest administracja i na czym polega administrowanie, a także wskazuje, jak obywatel może prowadzić dialog z państwem. 3. Zawiera szereg praktycznych informacji dotyczących procesów partycypacji. Przedstawia różne inicjatywy, które skupiają młodzież i dorosłych, lecz wiedza o ich funkcjonowaniu wciąż jest rozmyta wśród społeczeństwa, takie jak: młodzieżowe drużyny pożarnicze, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia ogrodowe. 4. Stanowi graficzne „powtórzenie” wiedzy na temat praw i wolności człowieka i obywatela. Publikacja zawiera także teksty źródłowe napisane przez profesorów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz praktyczne informacje przekazane przez Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i operatorów miejsca spotkań "Odlot. Strefa Partycypacji". Tekst jest napisany przystępnym językiem i ilustrowany wieloma grafikami. Publikacja jest dostępna bezpłatnie i można ją pobrać ze strony Stowarzyszenia (www.projektakademia.org) w zakładce "Wydawnictwo". Publikacja jest dostępna w formie e-booka, przystosowanego do wydruku w formacie A4. Partnerzy: - Uniwersytet Wrocławski - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia - ODLOT. Strefa Partycypacji - Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich - Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Description
Keywords
Citation
Kociubińki, K,, Kocowska-Siekierka, E. (2023). Wiem – Stosuję – Partycypuję. Materiały edukacyjne dla uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli. Stowarzyszenie "Projekt Akademia"
Belongs to collection