Izby dystryktowe w Generalnym Gubernatorstwie - powstanie i charakter ustrojowy

Abstract
Izby dystryktowe są słabo poznanymi instytucjami okupacyjnej administracji Generalnego Gubernatorstwa. Powstały w roku 1941 i formalnie istniały do 1945 roku. Faktyczną działalność zakończyłyy jednak w lipcu 1944 roku. Tekst przybliża okoliczności ich powstania oraz charakter ustrojowy. Odnosi się jedynie do obszaru Generalnego Gubernatorstwa, z pominięciem Kraju Warty i innych terenów włączonych bezpośrednio do III Rzeszy.
Description
Keywords
Citation
Karol Dąbrowski, Izby dystryktowe w Generalnym Gubernatorstwie - powstanie i charakter ustrojowy, [w:] Państwo - Prawo - Polityka. Księga poświęcona pamięci Profesora Henryka Groszyka, red. Mateusz Chrzanowski, Jarosław Kostrubiec, Ireneusz Nowikowski, Wydział Prawa i Administracji UMCS, Lublin 2012, ISBN: 978-83-929677-2-9, s. 80-89.