Czy Sahara i Syberia wyludniają się? Zmiany zaludnienia w obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego

Abstract
This paper concerns depopulation issues with respect to the Sahara and Siberia. The author has pointed out factors triggering population changes in areas where environmental conditions are adverse to life. These factors have led to an increase and decrease of the population number. The chief goal of this study was to answer the question posed in the title of this paper, i.e. whether the Sahara and Siberia are affected by depopulation. The conclusions presented herein do not represent a complete answer to the issues; they refer merely to a few aspects of this complicated matter. The synthetic study contributes to comparative studies about regions.

Praca dotyczy zagadnień depopulacyjnych w regionie Sahary i Syberii. Wskazano czynniki zmian zaludnienia regionów, na obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego. Czynniki te prowadziły do wzrostu, jak i ubytku liczby ludności. Głównym celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie postawione w tytule pracy, czy Sahara i Syberia wyludniają się. Prezentowane wnioski nie przedstawiają całości podjętej problematyki, dotyczą zaledwie kilku aspektów tego złożonego zagadnienia. Opracowanie ma charakter syntetyczny i wpisuje się w regionalne studia porównawcze.
Description
Keywords
Citation
Wites T., 2016, Czy Sahara i Syberia wyludniają się? Zmiany zaludnienia w obszarach o niesprzyjających do życia warunkach środowiska przyrodniczego, „Czasopismo Geograficzne”, 87(1): 81-99.
Belongs to collection