Współczesne problemy, wyzwania i pożądane kierunki zmian w prawie nieruchomości

Abstract
Publikacja dotyczy aktualnych problemów, wyzwań oraz pożądanych kierunków zmian w prawie nieruchomości. Autorzy podjęli się omówienia m.in.: zmian, jakie wprowadza nowa ustawa deweloperska w zakresie odstąpienia od umowy deweloperskiej przez nabywcę oraz odbioru lokalu lub domu jednorodzinnego od dewelopera; zagadnień związanych z legalnym rozpoczęciem robót budowlanych oraz z karami z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego; zmieniającej się rzeczywistości w kontekście najmu na rynku mieszkaniowym oraz nieruchomości komercyjnych; aktualnych problemów związanych z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców; konsekwencji podatkowych wynikających z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz innych instytucji prawa cywilnego związanych z rynkiem nieruchomości.
Description
Keywords
Citation
Strzelczyk, R., Lubowiecki, D. (2022). Współczesne problemy, wyzwania i pożądane kierunki zmian w prawie nieruchomości. Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Belongs to collection