Cena multitaskingu — czy wielozadaniowość zawsze jest korzystna?

Abstract
W dzisiejszym świecie żyjemy coraz intensywniej. Tego typu pośpiech wymusza na nas zachowania, dzięki którym jesteśmy w stanie przystosować się do szybko zmieniającej się rzeczywistości, z którą wiążą się wybory, decyzje, a przede wszystkim zadania do wykonania każdego dnia. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie zjawiska wielozadaniowości — multitaskingu i jego wpływu na efektywność naszego funkcjonowania. W tekście zarówno wyjaśnione zostało pojęcie wielozadaniowości, jak również przytoczone zostały wyniki różnorodnych badań ukazujących skutki multitaskingu, które wbrew potocznym przekonaniom nie zawsze są korzystne dla człowieka. Przedstawione zostały również przykładowe metody pozwalające na uniknięcie ujemnych aspektów wielozadaniowości oraz lepsze funkcjonowanie człowieka w otaczającej rzeczywistości.

In today’s world, we live increasingly busy lives. This kind of haste requires us to behave in such a way that we are able to adapt to a rapidly changing reality, which involves choices, decision-making and, above all, tasks to be performed every day. The purpose of this article is to show the concept of multitasking and its impact on the efficiency of our performance. The authors explain the concept of multitasking, as well as provides the results of various studies showing the effects of multitasking, which, contrary to popular belief, are not always beneficial to people. The authors also present examples of methods that help avoid the negative aspects of multitasking and improve people’s performance in the surrounding reality.
Description
Keywords
Citation
Królikowska A., Prusaczyk J., Bąk G., Cena multitaskingu — czy wielozadaniowość zawsze jest korzystna?, "Policja. Kwartalnik kadry kierowniczej policji" 2023, nr 1, s. 51-54.
Belongs to collection