Usługi a preferencje - addytywny pomiar łączny - założenia teoretyczne

Abstract
Przy zakupie usług, konsumenci kierują się złożonym procesem wyboru. Bez względu na rodzaj usługi, w proces ten zaangażowana jest nasza świadomość. Nawet, jeśli przy wyborze kierujemy się konkretnymi, z naszego punktu widzenia, właściwościami usługi, zwykle nasz wybór determinują wszystkie cechy, które się na nią składają, a ich oceny dokonujemy łącznie. Z punktu widzenia sprzedawcy usługi, korzystnie byłoby znać odpowiedzi na następujące pytania: co powoduje, że konsument woli tę usługę a nie inną? Jak zidentyfikować te cechy określające usługę, które konsument woli od innych? W naukach ekonomicznych sformułowano szereg teorii mających na celu wyjaśnienie zachowań konsumentów na rynku. Teorie te opierają się na fakcie, że konsument dokonuje nieustannych wyborów ekonomicznych między dobrami zaspokajającymi jego potrzeby i umożliwiającymi mu osiągnięcie maksymalnego zadowolenia. Decyzje te dokonywane są w warunkach ograniczoności zasobów.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection