Wpływ otyłości na przebieg zakażenia COVID-19 u dzieci i nastolatków

Abstract
Otyłość jest powszechnym problemem zdrowotnym leżącym u podstaw ciężkich przypadków COVID-19 u dzieci i nastolatków. Nadmierna tkanka tłuszczowa, niedobór masy mięśniowej, oporność na insulinę, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze oraz wysokie poziomy prozapalnych cytokin osłabiają funkcjonowanie narządów i układów u osób otyłych. Czynniki te są odpowiedzialne za uszkodzenie układów: odpornościowego, krążenia, oddechowego i moczowego, a także za zaburzenia równowagi mikrobiologicznej jelit (dysbioza). W trakcie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zmiany spowodowane otyłością mogą nasilić zapotrzebowanie na wsparcie oddechowe, zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej oraz obniżyć wskaźnik filtracji kłębuszkowej nerek.

Obesity is a widespread underlying health issue in serious COVID-19 cases among children and adolescents. Excessive adipose tissue, lack of muscle mass, insulin resistance, dyslipidemia, arterial hypertension, high levels of pro-inflammatory cytokines, and low consumption of essential nutrients are factors that weaken the functioning of organs and systems in obese individuals. These factors are responsible for damage to the immune, circulatory, respiratory and urinary systems, in addition to changes in the intestinal microbial balance (dysbiosis). During SARS-CoV-2 infection, changes caused by obesity can increase the demand for breathing support, raise the risk of thromboembolism, lower glomerular filtration rate.
Description
Keywords
Citation
Myśliwiec, N., Sołowińska, W. (2023). Wpływ otyłości na przebieg zakażenia COVID-19 u dzieci i nastolatków. Review of Medical Practice, XXIX, 1, 93-100.